“Meddelelser fra Krigsarkiverne”

Sad lige og søgte lidt i Google Books og jeg konstaterede at New York Public Library ligger inde med en række bøger udgivet af Generalstaben i slutningen af 1800tallet. Og de bøger er blevet skannet.
Links kan findes [HER]

“Meddelelser fra Krigsarkiverne” er titlen på et 9-binds værk der blev udgivet i 1883-1902 af Generalstaben.
Det er en kildesamling med skriftlige kilder fra krigsarkiverne og dækker perioden fra 1794 og frem til 1815.
New York Public Library har bind 1-4 og 7.

Her følger lige et eksempel på en tilfældig kilde jeg fandt i bind 7.
—————————

Fra Generalmajor Schulenburg til Kongen.
Wandsbeck, den 3dje Juni 1813.

Ved min Ankomst hertil har jeg fundet, at saa vel Officererne som Mandskabet ved Armedivisionen ere udsatte for trykkende Mangel
paa alt saa vel til Beklædning som til Bespisning, og at Officererne i
Ordets egentligste Forstand meget ofte sulte, fordi de ikke faa Naturalforplejning eller Bespisning af Værterne som Soldaterne.

Læs videre ““Meddelelser fra Krigsarkiverne””