1787-1815

I denne periode blev den dansk-norske stat involveret i Napoleonskrigene.
Det var bestemt ikke villigt og danmark endte som den måske største taber i 1815, da vi måtte afstå Norge til ærkefjenden Sverige.

I Hæren ser vi i perioden en modernisering af infanteriet, væk fra de stive preussiske metoder og over i en mere bevægelig hær.
Udviklingen af hærens lette infanteri og jægere blev i stor grad drevet af Ewald som havde kæmpet på engelsk side i den amerikanske uafhængighedskrig

Leave a Reply