2022 – Året der gik

I januar flyttede vi fra Aalborg til Brøndby pga. min hustrus nye arbejde.

Jeg har aldrig haft noget ønsker om at flytte til stor København, men der er uden tvivl om at der er fordele ved at bo her. F.eks. har jeg en håndfuld gange deltaget i krigsmuseets “Fad og Foredrag

Historiske Dage

I marts deltog jeg i Historiske Dage. Det var hyggeligt som altid. Og rart at jeg bare kunne tage hjem og sove.

Krigshistorisk festival

I juni var jeg til Krigshistorisk festival. Det var som altid er rigtigt godt arrangement. Jeg var småsyg, så jeg endte med at overnatte hjemme.
Vi var ikke så mange, så i stedet for at lave et “slag” så samlede vi begge siders infanteri og gennemførte en serie af manøvrer og noget skydning imens der var en fortæller som forklarede hvad vi fortog os. Her efter lavede kavaleriet noget formidling og en af kanonerne saluterede. Det fungerede ret godt i min optik.

1864 dage

To uger senere var jeg så en tur i Sønderborg til 1864 dage.
Efter to år med aflysninger af Kampen om Als, havde historiecenteret valg at droppe den gamle model med lejr og kampshows over på Als og overgang om natten. I stedet var arrangementet ved historiecenteret.

Jeg fik som sædvanligt gjort brug af mine færdigheder i at overgive mig eller løbe væk.

Vi var ikke ret mange, men det er jo en generel udfordring at de to års covid19 pause har fået mange folk til at stoppe med deres hobbyer. F.eks. var vi kun 4 personer fra auxiliarkorpset/acw miljøet. Når vi har været flest har vi været 16.
Og hos Jyske landsoldater var situationen ikke meget bedre.

De havde lavet en ok plan for slagene, hvor prøjserne stormede skansen. Som gammel ingeniørsoldat kan jeg kun sætte pris på at de prøjsiske pionerers deltagelse spillede en central rolle.

Der er klare muligheder for forbedring (specielt når vi snakker kommunikation og planlægning og ledelse i felten), men jeg tror arrangementet over tid kan blive rigtigt godt. Og kampen om Als tog også nogle får at finde sin rette formel.

Tilbageholdt af politiet

I starten af juli tog jeg igen en tur til Historiecenteret for at lave formidling.

Det var nogle hyggelige dage og jeg blev bla. tilbud skæftet til et sidevåben M/1854, som jeg vil komme tilbage til senere.

Da jeg skulle hjem valgte jeg at tage den lidt langsommere rute via Høje Taastrup, for at undgå at komme ind omkring København H mit gevær, da dette var ca. en uge efter skyderiet i Fields. Men lige lidt hjalp det. Nogen i S-toget regnede ud at det var et gevær jeg havde med, blev bange og ringede til politiet.
Så på Glostrup station rykkede politiets Romeo patrulje ind i toget. Forrest en betjent med et skjold, så en med en “M95” og så nr. 3 med en pistol.

De to første gik forbi mig, men nr. 3 fik øje på posen med mit gevær. (stod i hjørnet imellem døren og glasvæggen ind imod en kupe) og spurgte “det er en fiskestag det der, er det ikke?” hvortil jeg roligt svarede at det var det ikke og at det var et originalt forladegevær. Så jeg blev lagt i håndjern og tilbageholdt og ført ud af toget og ned i den sekundære tunnel under stationen.

Det tog politiet lidt tid at få bekræftet at originale forladere fra før 1870 ikke kræver tilladelse, men så slap de mig også fri igen. Andet havde jo også været ganske grotesk, da jeg fuldt lovligt transporterede mit antikke gevær på en forsvarlig måde.
Indsatsleder havde et par forslag til hvordan jeg kunne undgå dette i fremtiden. F.eks at informere det lokale politi før jeg transportere mig gevær.
Mit svar var noget i stil med: “Hvad så når jeg rejser på tværs af landet?”
Det havde han ikke rigtigt nogen svar til.
Med lidt hjælp fra Bifrost kom der denne artikel ud af det.

Det er godt at få sat lidt fokus på emnet. Folk skal have lov at have deres lovlige hobbyer uden at skulle frygte at politiet bliver tilkaldt.

Det har dog gjort at jeg siden da har undgået at transportere mit gevær med offentlig transport for jeg gider ikke denne oplevelse en gang til.

Statist i historisk film

En ugens tid senere var jeg statist i en film sat omkring 1830 i en fiktiv tysk stat.
Der var blot tale om en enkelt scene hvor jeg står i baggrunden så jeg vil blive overrasket hvis man overhovedet kan se mig. Men det var sjovt at prøve.
Jeg har planer om at skrive lidt om oplevelsen, men det må vente indtil filmen udkommer pga. tavshedspligt.
Filmen kommer forhåbentligt en gang til efteråret, men intet er sikkert.

ACW weekend

I slutningen af august havde vi vores årlige event i Hedeland. Vi var ikke ret mange, men hos infanteriet var vi i store træk enige om hvordan vi gjorde tingene og vi havde en hyggelig weekend. Vi slap med byger, hvilket var ret heldig taget i betragtning at der inde i Roskilde var 2x skybrud.

Efterårs manøvre

I september deltog jeg i rollespillet “Efterårsmanøvre” som kan beskrives som “krigslive light”. Jeg havde funktion af stabschef og primært sørgede for at få hæren hent il hvor den skulle træne og så ellers få opdelt styrken i to og fik gennemfør nogle gode kampe. Mit indtryk er at folk havde en god oplevelse.
Det havde jeg helt bestemt.

Kartellets fødselsdag

Sidste søndag i oktober holdte Kastellet sin 358 års fødselsdag.

Der var masser af musik, alle museerne var åbne og så saluterede folk fra mit hjemmeværnskompagni med kastellets kanoner. Og sidst men ikke mindst blev der laver kampshow om 3 års krigen.

Jeg var ved at skyde tomt, så tog mig en lur…

Aktiv i Hjemmeværnet igen

Som omtalt før så er jeg blevet aktiv i hjemmeværnet igen. I starten af december var jeg på skydebanen. Selv om det er 14 år siden jeg sidst har skudt med en M95, så bestod jeg min K7, i første skydning. Det er faktisk ok.

Sidevåben af skum og bøger

Her i december har jeg fået en skumklinge hjem til det skæfte til et sidevåben M/1854 jeg har… der kommer et indlæg om det når jeg har fået lavet det færdigt.

Og så fik jeg i går nogle prøvetryk af et par bøger hjem. Regner med at skrive lidt om dem i løbet af januar. (enden her eller på kvartermesteren.dk)

Hjemmefronten

Privat går tingene ok. Sigrid er i en god børnehave, men hun er i gang med at blive udredt for autisme. I modsætning til hvad man ofte læser i pressen, så har vi ikke mærket noget til lange ventetider, tvært imod så har jeg kun godt at sige om Brøndby kommune (børnehave, og PPR) og vores kontakt med psykiatrien i regionen har også indtil videre kun været en god oplevelse.

Astrid havde et hårdt halv år på arbejde, men blev så flyttet til et nyt team og er nu glad for sit arbejde.

Fra februar til august arbejdede jeg som ufaglært på det demetafsnittet på det lokale plejehjem. Det var jeg rigtigt rigtigt glad for. Siden da har jeg været i gang med hoved forløbet som SSH elev. Jeg er pt. i praktik på et andet plejehjem hvor jeg er færdig her midt Januar og skal tilbage på skolen i 2 måneder.

2022 – Samlet set

Et år hvor jeg har deltaget i en del arrangementer, fik gang i kvartermesteren igen. (kig på kvartermesteren.dk for mere info), fik “udgivet” bøger, blev aktiv i hjv igen og meget mere.

Og så fik jeg afsluttet året med en rigtigt kedelig jul… hvor jeg var alene hjemme fordi jeg (endeligt) fik COVI19.
Nok er vi som samfund heldigvis nået et punkt hvor vi er fri for ned lukninger og aflyste arrangementer… men helt væk ar COVI19 altså ikke.

2023 tegner ok, med en del arrangementer med ACW, 1864 dage, krigslive, 1700tals rollespil og m.m.
AKOS i hjv lyder også spændende og så skal Astrid ind og springe soldat til august…

Så gik der igen alt for lang tid…

Der er sket meget siden juli sidste år. En stor del af det har desværre været rigtigt skidt og det er i stor grad grunden til at jeg intet har fået gjort ved denne blog. Det vil blive omtalt til sidste under hjemmefronten.

Men der er da også sket en del godt og det ser ud til vi kan få en sommer uden Coronaaflysninger… og det er jo fantastisk.

Grej

Tilbage i oktober 2020 fik jeg anskaffet et dansk miniegevær som blev brugt i 1864. Kært barn har jo mange navne, men “Minieriffel af fransk model I” er hvad den model bliver kaldt i bogen “Vaabenlære for Infanteriets Underofficerer” fra 1862. “Eks fransk musket” eller “M1822/48/61” er også populære betegnelser.
Transformer” bruges også om det.

Dette våben er sammensat af dele fra 3 forskellige geværer. Dvs. det er ikke “numrenes” og var uden bajonet.
Et år senere, sidste oktober fik jeg så fat i endnu et. Ikke fordi jeg rigtigt har brug for to af dem, men dette er nummerens, med bajonet og mærkningen viser at det har tilhøret 3.regiment. Dvs. det regiment vi portrættere.

Det er min tanke at lave et indlæg om disse to geværer og modellens historie.

ACW grej

Det er planen at leve et indlæg om mine nyanskaffelser af føderalt grej, så jeg vil blot kort nævnte at det er min plan at udskifte alt mit tøj i løbet af i år. Og det når er gjort så få udskiftet alt mit lædergrej.

Bøger

Af ny bøger kan nævnes “Union eller UndergangKampen for et forenet Skandinavien” af Rasmus Glenthøj og Morten Nordhagen Ottosen. Den handler om forsøgene på samle Skandinavien i en samlet union i midten af 1800tallet. Jeg har siden 2014 været stor fan af Rasmus Glenthøj og det er jeg bestemt stadigt.
Jeg er stadigt i gang med at læse bogen, men de skandinaviske planer er i min optik den X faktor som i stor grad forklare mange af de handlinger fra specielt dansk side, men også svensk side som altid har undret mig.

En bog jeg købte på Historiske dage “Det ulykkelige slag – Helsingborg 1712” af Karsten Skjold Petersen var rigtigt spændende. Jeg ved ikke ret meget som Store Nordiske krig – og det jeg ved er enden om Tordenskjold eller om Poltava.(takket være youtube)
Der er en fortsættelse på vej. Den er skrevet med man mangler stadigt at få styr på finansieringen af publikationen. Dansk krigshistorie er jo desværre et så snævert emne at det kræver fondsmidler at få det udgivet.

Planer for i år

Jeg har allerede været til Historiske dage i Øksenhallerne. Det var som altid et godt arrangement og det var helt fantastisk at komme til noget igen. Men lidt underligt at det er 3 år siden man sidst har set mange af de folk man kender.

I midt juni står den på både krigshistorisk festival hvor jeg deltager som føderal soldat. Og så skal jeg være dansker i Sønderborg den sidste weekend i juni. Til hvad der i år hedder “1864 dage

Jeg glæder mig rigtigt meget til begge dele.

Og i slut august har vi året store danske acw event.

Hjemmefronten

Hen over sommeren blev vores datter Sigrid smidt rundt imellem 5-6 forskellige dagplejer og det gik kraftigt ud over hendes trivsel.
Dette forsøgte systemet så at give os ansvaret for, frem for selv at tage ansvaret for at den pasning de tilbød ikke var pædagogisk ansvarligt og vi endte med at bruge september og en del af oktober på at slås med kommunen om dette.

Det resulterede i at jeg blev sygemeldt med stress, vi tog Sigrid ud af dagplejen og jeg endte med at få min elevaftale opsagt og jeg hjemmepassede hende hele efteråret.
I midt oktober fik Astrid så tilbudt job, i Landbrugsstyrelsen i København.
Efter en rigtigt god kommunalvalgkamp (hvor hun fik 822 stemmer, hvilket er rigtigt rigtigt flot) startede hun der den 1.december. Da det er svært at møde ind på kontoret i København når man bor i Aalborg, så flyttede vi i midt januar til Brøndbyvest.

Ja, vi bor midt i en byggeplads. Men der er fantastisk god lydisolering, så det forstyrre faktisk ikke.

Vi er faldet godt til. Sigrid er i en rigtigt god vuggestue og jeg arbejder på deltid som ufaglært på dementafsnittet på det lokale plejehjem.

Det er jeg rigtigt glad for da det er søde borgere og dejlige kollegaer. Men nok så centralt der er nok kollegaer til at vi rent faktisk kan nå andet end den personlige pleje og drage omsorg om både den fysiske og psykologiske sundhed. Det er jo sådan det burde være alle steder… men som det jo ofte omtales i pressen, så er det ikke tilfældet.

Den store fordel ved at bo i København er at det er til lige at smutte forbi og kigge på lidt soldater eller til “Fad og foredrag” på krigsmuseet.

Opdatering Juli 2021

Så gik der lige 4 måneder uden jeg fik skrevet noget nyt… så der er nyheder på mange fronter. Nyt grej, arrangementer som blev aflyst andre jeg har været til. Nye bøger osv.

Kvartermesteren.dk

Jeg har startet mit gamle firma igen, denne gang med fokus på grej til reenactment. Hvad der sker på den front, kan man se på www.kvartermesteren.dk, men det har haft den direkte fordel at jeg nu har værktøj til at lave ting i læder selv.

Og jeg arbejder på at kunne producere hørskjorter, måde i middelaldersnit og nogle der er til dansk 1864.

Grej

På grejfronten er der sket lidt forskelliget.
I efteråret anskaffede jeg et “dansk” Miniégevær og en Sulh musket.
Musketten har jeg så solgt til en af vores unge i 15th Wisconsin. Den gøre mere nytte i hans hænder, end at stå og samle støv i min stue.

Miniegeværet (et Fransk M/1822) er faktisk ganske passende til acw, da 15th Wis faktisk var bevæbnet med franske “riffelmusketter” i en del af deres tjenestetid. Om det så er M/1822 eller M/1840 er dog uvist. Men helt forkert er det ikke.

Via kvartermesteren har fået et nyt bælte så jeg kan bruge min commandersergentsabel, delene jeg manglede til at lave en ny skede dertil, en ny skede til min bajonet og til min sabel M/1838.
Og så har jeg selv syet et hylster til min kikkert.

Bøger

For nyligt udkom del 2 af Karsten Skjold Petersens “Kongens klæder”
Jeg har indrømmet ikke fået læst de 2 bind fra enden til anden endnu… men det skal gøres i min sommerferie.

Og så fik jeg fornyeligt forskud på min arv. Min fars samling af udgivelser fra Våbenhistorisk selvskab. Alt hvad han har modtaget siden 1982. Så også der er der ret meget nyet læsestof til ferien.

Planer for i år

Marchtur med 15th Wis, blev ikke til noget.
Dvs de andre har været ude og gå sammen og jeg har taget et par ture i min danske grej. Sidste tur var 19½km, med 20kg oppakning.

Historiske dage blev aflyst.

Det samme gjorde Kampen om Als.
3 af os vægte dog at tage ned på historiecenteret og lave noget formidling. Det var hyggeligt, men vi konstaterede at vi skal være 5+ for det rigtigt giver mening.

Jeg fik dog testet mit miniegevær og det virker. Og så fik jeg testet til papirs patroner jeg fik hjem fra USA. Mere om dem i et senere indlæg.

Og når ja, så fik vi indviet Centerets nye latriner.

I midt juni var jeg en tur på Sjælland og deltog i et hyggeligt ACW træningsevent.

Jeg havde lokket Jacob Kronby Schulze som er forperson i Landsforeningen Bifrost til at kigge forbi. Han blev iklædt og deltog i vores øvelse af eksercits m.m.
Lød til han havde en god dag og fik vist Bifrostflaget.

Og jeg skal forhåbentligt deltage i vores primære event i september.

Nyt arbejde/Studie

I slut juni blev jeg færdigt med grundforløb 2 på SOSUNord. Og siden da har jeg været i praktik på et plejehjem her i Aalborg. Det er jeg rigtigt glad for.

Jeg elsker at grave i kilder og reglementer, men når vi snakker et 37timers arbejde, der skal jeg altså have noget hvor jeg arbejder med mennesker. SOSUarbejde er lavstatus, dårligt betalt og et enormt stort spring fra et universitetsstudie af historie…

Men jeg føler at jeg har fundet min rette hylde.

Planer for sommeren

Jeg har 3 ugers ferie. Jeg skal i sommerhus nogle dage med min mor og med Sigrid, men det er også det eneste der er planlagt. Så jeg skal læse en masse og så får jeg forhåbentligt skrevet lidt flere tekster til denne hjemmeside… jeg har nok ideer og kladder liggende.