Potter, pander og fælles Tallerkener, I krig i Danmark 1740 – 1864!

For et par år siden fandt jeg ud af, at alt hvad jeg troede jeg viste om kogegrej i den danske hær i 1864 var forkert.
Vi bringer her en ny artikel af Jørgen Koefoed Larsen om emnet.

Historien startede med at en af de andre i Auxiliar korpset havde anskaffet en “kobber feltkjedel” af en model der var i brug af den danske hær i slutningen af 1700tallet og starten af 1800tallet.

Jeg kontakte Jørgen for at høre om han evt. kunne give os lidt flere oplysninger om den, da han i stor grad er den ekspert jeg skriver til, når der er ting jeg gerne vil vide om dansk grej fra “musketperioden.”

Han kom med nogle oplysninger om det konkrete kogekar, men sendte mig også et udkast til en artikel om kogegrej i den danske hær fra 1760 til 1864.

På dette tidpunkt var det mit indtryk at man i stor stil havde brugt diverse modeller af gamle militære kobberkedler, civile gryder og potter og pander m.m.
Men artiklen beskrev at man i 1864 brugt en model af metalblik kogekar baseret på en model den franske hær har brugt fra slutningen af 1700tallet og helt indtil 1950. Dvs. at mit indtryk var forkert.

Det førte mig på jagten af flere oplysninger omkring den type.

Bla. fandt jeg ud af at Aalborg Garnisionsmuseum har et kogekar i deres samling. Det fik jeg taget billeder af og mål på.
Og på en planche på historiecenteret fandt jeg oplysninger om målene på dette kogekar. Disse oplysninger delte jeg med Jørgen og nu et par år senere er hans artikel klart til at blive udgivet og det bliver den her på musket.dk

Den kan åbnes som [PDF] eller ses her under.

Hans artikel fik mig til at anskaffe dette kogekar.

Det er så et fransk et fra midten af det 20.århundrede. Sikkert et model 1950, men jeg er ikke helt sikker. Men som det fremgår af artiklen, så har franskmændene reelt brugt samme model fra slutningen af 1700tallet og indtil en gang efter 1950. Og de danske var baseret på denne model. Så nok er dette ikke helt korrekt, (virker til at være noget mindre end den danske model)
men det er bestemt tættere på, end en rund kobberkedel.

Jeg har fundet en tinsmed i Canada som produceret den version franskmændene brugte under første verdenskrig. Så på et tidspunkt vil jeg have ham til at producere et af den danske model.

——

I næste uge udgiver vi en anden har Jørgens artikler. Der er titlen:
“Den gamle samling af feltflasker på Tøjhuset – Københavns Arsenals prøvesamling”

Så gik der igen alt for lang tid…

Der er sket meget siden juli sidste år. En stor del af det har desværre været rigtigt skidt og det er i stor grad grunden til at jeg intet har fået gjort ved denne blog. Det vil blive omtalt til sidste under hjemmefronten.

Men der er da også sket en del godt og det ser ud til vi kan få en sommer uden Coronaaflysninger… og det er jo fantastisk.

Grej

Tilbage i oktober 2020 fik jeg anskaffet et dansk miniegevær som blev brugt i 1864. Kært barn har jo mange navne, men “Minieriffel af fransk model I” er hvad den model bliver kaldt i bogen “Vaabenlære for Infanteriets Underofficerer” fra 1862. “Eks fransk musket” eller “M1822/48/61” er også populære betegnelser.
Transformer” bruges også om det.

Dette våben er sammensat af dele fra 3 forskellige geværer. Dvs. det er ikke “numrenes” og var uden bajonet.
Et år senere, sidste oktober fik jeg så fat i endnu et. Ikke fordi jeg rigtigt har brug for to af dem, men dette er nummerens, med bajonet og mærkningen viser at det har tilhøret 3.regiment. Dvs. det regiment vi portrættere.

Det er min tanke at lave et indlæg om disse to geværer og modellens historie.

ACW grej

Det er planen at leve et indlæg om mine nyanskaffelser af føderalt grej, så jeg vil blot kort nævnte at det er min plan at udskifte alt mit tøj i løbet af i år. Og det når er gjort så få udskiftet alt mit lædergrej.

Bøger

Af ny bøger kan nævnes “Union eller UndergangKampen for et forenet Skandinavien” af Rasmus Glenthøj og Morten Nordhagen Ottosen. Den handler om forsøgene på samle Skandinavien i en samlet union i midten af 1800tallet. Jeg har siden 2014 været stor fan af Rasmus Glenthøj og det er jeg bestemt stadigt.
Jeg er stadigt i gang med at læse bogen, men de skandinaviske planer er i min optik den X faktor som i stor grad forklare mange af de handlinger fra specielt dansk side, men også svensk side som altid har undret mig.

En bog jeg købte på Historiske dage “Det ulykkelige slag – Helsingborg 1712” af Karsten Skjold Petersen var rigtigt spændende. Jeg ved ikke ret meget som Store Nordiske krig – og det jeg ved er enden om Tordenskjold eller om Poltava.(takket være youtube)
Der er en fortsættelse på vej. Den er skrevet med man mangler stadigt at få styr på finansieringen af publikationen. Dansk krigshistorie er jo desværre et så snævert emne at det kræver fondsmidler at få det udgivet.

Planer for i år

Jeg har allerede været til Historiske dage i Øksenhallerne. Det var som altid et godt arrangement og det var helt fantastisk at komme til noget igen. Men lidt underligt at det er 3 år siden man sidst har set mange af de folk man kender.

I midt juni står den på både krigshistorisk festival hvor jeg deltager som føderal soldat. Og så skal jeg være dansker i Sønderborg den sidste weekend i juni. Til hvad der i år hedder “1864 dage

Jeg glæder mig rigtigt meget til begge dele.

Og i slut august har vi året store danske acw event.

Hjemmefronten

Hen over sommeren blev vores datter Sigrid smidt rundt imellem 5-6 forskellige dagplejer og det gik kraftigt ud over hendes trivsel.
Dette forsøgte systemet så at give os ansvaret for, frem for selv at tage ansvaret for at den pasning de tilbød ikke var pædagogisk ansvarligt og vi endte med at bruge september og en del af oktober på at slås med kommunen om dette.

Det resulterede i at jeg blev sygemeldt med stress, vi tog Sigrid ud af dagplejen og jeg endte med at få min elevaftale opsagt og jeg hjemmepassede hende hele efteråret.
I midt oktober fik Astrid så tilbudt job, i Landbrugsstyrelsen i København.
Efter en rigtigt god kommunalvalgkamp (hvor hun fik 822 stemmer, hvilket er rigtigt rigtigt flot) startede hun der den 1.december. Da det er svært at møde ind på kontoret i København når man bor i Aalborg, så flyttede vi i midt januar til Brøndbyvest.

Ja, vi bor midt i en byggeplads. Men der er fantastisk god lydisolering, så det forstyrre faktisk ikke.

Vi er faldet godt til. Sigrid er i en rigtigt god vuggestue og jeg arbejder på deltid som ufaglært på dementafsnittet på det lokale plejehjem.

Det er jeg rigtigt glad for da det er søde borgere og dejlige kollegaer. Men nok så centralt der er nok kollegaer til at vi rent faktisk kan nå andet end den personlige pleje og drage omsorg om både den fysiske og psykologiske sundhed. Det er jo sådan det burde være alle steder… men som det jo ofte omtales i pressen, så er det ikke tilfældet.

Den store fordel ved at bo i København er at det er til lige at smutte forbi og kigge på lidt soldater eller til “Fad og foredrag” på krigsmuseet.

Opdatering Juli 2021

Så gik der lige 4 måneder uden jeg fik skrevet noget nyt… så der er nyheder på mange fronter. Nyt grej, arrangementer som blev aflyst andre jeg har været til. Nye bøger osv.

Kvartermesteren.dk

Jeg har startet mit gamle firma igen, denne gang med fokus på grej til reenactment. Hvad der sker på den front, kan man se på www.kvartermesteren.dk, men det har haft den direkte fordel at jeg nu har værktøj til at lave ting i læder selv.

Og jeg arbejder på at kunne producere hørskjorter, måde i middelaldersnit og nogle der er til dansk 1864.

Grej

På grejfronten er der sket lidt forskelliget.
I efteråret anskaffede jeg et “dansk” Miniégevær og en Sulh musket.
Musketten har jeg så solgt til en af vores unge i 15th Wisconsin. Den gøre mere nytte i hans hænder, end at stå og samle støv i min stue.

Miniegeværet (et Fransk M/1822) er faktisk ganske passende til acw, da 15th Wis faktisk var bevæbnet med franske “riffelmusketter” i en del af deres tjenestetid. Om det så er M/1822 eller M/1840 er dog uvist. Men helt forkert er det ikke.

Via kvartermesteren har fået et nyt bælte så jeg kan bruge min commandersergentsabel, delene jeg manglede til at lave en ny skede dertil, en ny skede til min bajonet og til min sabel M/1838.
Og så har jeg selv syet et hylster til min kikkert.

Bøger

For nyligt udkom del 2 af Karsten Skjold Petersens “Kongens klæder”
Jeg har indrømmet ikke fået læst de 2 bind fra enden til anden endnu… men det skal gøres i min sommerferie.

Og så fik jeg fornyeligt forskud på min arv. Min fars samling af udgivelser fra Våbenhistorisk selvskab. Alt hvad han har modtaget siden 1982. Så også der er der ret meget nyet læsestof til ferien.

Planer for i år

Marchtur med 15th Wis, blev ikke til noget.
Dvs de andre har været ude og gå sammen og jeg har taget et par ture i min danske grej. Sidste tur var 19½km, med 20kg oppakning.

Historiske dage blev aflyst.

Det samme gjorde Kampen om Als.
3 af os vægte dog at tage ned på historiecenteret og lave noget formidling. Det var hyggeligt, men vi konstaterede at vi skal være 5+ for det rigtigt giver mening.

Jeg fik dog testet mit miniegevær og det virker. Og så fik jeg testet til papirs patroner jeg fik hjem fra USA. Mere om dem i et senere indlæg.

Og når ja, så fik vi indviet Centerets nye latriner.

I midt juni var jeg en tur på Sjælland og deltog i et hyggeligt ACW træningsevent.

Jeg havde lokket Jacob Kronby Schulze som er forperson i Landsforeningen Bifrost til at kigge forbi. Han blev iklædt og deltog i vores øvelse af eksercits m.m.
Lød til han havde en god dag og fik vist Bifrostflaget.

Og jeg skal forhåbentligt deltage i vores primære event i september.

Nyt arbejde/Studie

I slut juni blev jeg færdigt med grundforløb 2 på SOSUNord. Og siden da har jeg været i praktik på et plejehjem her i Aalborg. Det er jeg rigtigt glad for.

Jeg elsker at grave i kilder og reglementer, men når vi snakker et 37timers arbejde, der skal jeg altså have noget hvor jeg arbejder med mennesker. SOSUarbejde er lavstatus, dårligt betalt og et enormt stort spring fra et universitetsstudie af historie…

Men jeg føler at jeg har fundet min rette hylde.

Planer for sommeren

Jeg har 3 ugers ferie. Jeg skal i sommerhus nogle dage med min mor og med Sigrid, men det er også det eneste der er planlagt. Så jeg skal læse en masse og så får jeg forhåbentligt skrevet lidt flere tekster til denne hjemmeside… jeg har nok ideer og kladder liggende.