Kilder om 1795-1815

Reglementer og andre militære håndbøger

Infanteri reglementet fra 1787

I 1787 udkom et nyt reglement for det danske og norske infanteri.
Det blev revideret i flere omgange. Bla. bliver der uddybet ting omkring kamp i skyttekæde.
3. oplæg udkom i 1803. [PDF]

Jæger reglementer og håndbøger

Danmark var ret godt med, når vi snakker oprettelsen og udviklingen af let infanteri og riffelskytter.
Dette var bla. takket være Johann Ewald. Han var oprindeligt fra Hesse-Kassel. Han deltog først i 7års krigen. Her efter fungerede han som chef for de jægere der var en del af et Hessiansk infanteriregiment, som kæmpede på britisk side under den Amerikanske uafhængighedskrig. I 1788 gik han i dansk tjeneste og udgav en række bøger omkring let infanteri.

 • 1785 – “Abhandlung über den kleinen Krieg” [har ikke nogen PDF]
 • 1789 – “Forsøg til exerceer-Reglement for de kongelige jæger-korps“. [PDF]
 • 1795 – “Udkast til et Exerceer-Reglement som af hans kongelige Majestæt allernaadigst er approberet for det norske Jæger-Corps” [PDF]
 • 1802 – “Afhandling om de lette troppers tjeneste” [PDF]
 • 1808 – “Om det lette infanterie” [PDF]
 • 1811  – “Exerceer-Reglement for Regiments-Jægerne” [PDF]
  Så kom der endeligt et officielt reglement.
 • 1811  – “Samtaler mellem en Husar-Korporal, en Jæger og en let Infanterist om den lette Soldats Pligter og Tjenest” [PDF]
  Den er skrevet af Johann Ewald og er skrevet som en samtale imellem de 3 typer af soldater der normalt stod for hærens forposttjeneste.

Reglementer for Kavaleri

 • 1806 – “Exerceer Reglement til Hest for kavaleriet” [PDF]
  Hvornår det er fra ved jeg ikke. Har også en PDF af en bog trykt i 1808 og de to er umiddelbart identiske ud over dette årstal

Meddelelser fra Krigsarkiverne

Dette er et 9-binds værk der blev udgivet i 1883-1902 af Generalstaben.
Det er reelt set en kildesamling over forskellige skriftlige kilder fra krigsarkiverne og dækker arkivalier fra 1794 og frem til 1815.
New York Public Library ligger inde med 5 af de bind, og google books har skannet dem.
Og Det Norske national bibliotek har dem alle online.

Leave a Reply