Kilder til 1864

Infanteri reglementet fra 1863

I maj 1863 udkom et nyt infanterireglement. Det havde været under udvikling og test i et par år.

“Exerceer-Reglement for det kongelige danske infanteri” [PDF]

Til brug i foreningen Auxiliar korpset er vi i gang med at lave et uddrag med billeder og tegninger. Den endnu ikke færdige version kan ses her. [PDF]

Hvordan man tænkte at uddannelsen skulde forgå kan man læse i
“Udkast til et Program for Udannelsen ved en Infanteribataillon” [PDF]

Andre af hærens udgivelser før krigen

Det nye Exerceer Reglement for infanteriet var en del af en større modernisering og der udkom i de år en række opdateringer af hærens reglementer.

 • 1855 – “Reglement for skydeøvelserne ved Infanteriet”. [PDF]
  Skydeuddannelsen er beskrevet i ret grundigt. Ikke meget er anderledes end i dag…
 • 1855 – “Udtog af Reglementer og Befalinger for de danske Infanteri-Exerceerskoler” [PDF]
 • 1856 – “Instruktion til Garnisonsvagter” [PDF]
  Gennemgang af hvordan vagttjeneste is garnisonerne fungerede
 • 1860 – “Tillæg til reglementet for skydeøvelserne ved infanteriet” [PDF]
  Tillæg…
 • 1860 – “Armeens Munderingsvæsen efter 1842” [PDF]
  Bog om hærens munderingsvæsen. Bogen er fra 1860.
  Giver oplysninger om ændringer i uniformerne og andet udrustning.
 • 1861 – “Den nye værnepligtlov fra 1861” [PDF]
 • 1863 – “Reglement for Munderingsvæsenet i Felten” [PDF]

Hærens egen efterbehandling

 • 1865 – “Bemærkninger om Det Danske Artillerie samt om dets Deeltagelse i Krigen 1864“[Google books]
  af Jonquières, major i det kongelige artilleri.
 • 1867 – “Statistiske meddelelser angaaende den danske krigsmagt, bind 1 og 2” [PDF]
 • 1890 – “Den dansk-Tydske krig 1864” I DEL. (forhistorie – 12.Februar) [PDF]
 • 1890 – “Den dansk-Tydske krig 1864” II DEL. (11.Februar – 18. April) [PDF]
 • 1892 – “Den dansk-Tydske krig 1864” III DEL. (19.april-19.november) [PDF]
 • 1892 – “Den dansk-Tydske krig 1864” IV DEL. (kort m.m.) [PDF]
 • 1892 – “Den dansk-Tydske krig 1864” (Atlas m.m.) [PDF]

Kilder jeg gerne vil have en kopi af…

 • Lærebog til Veiledning for Hærens Menige. For Fodfolket, (1868)
 • Vejledning i Læren Om Cavalleriets og Infanteriets vaaben, (1851)

Erindringer

Erindringer skrevet af veteranerne…

 • 1865 – “Skildringer fra den Slesviske krig 1864″. [Google Books]
  Af Th. Thorson. Premierelieutemant.

Andre kildesamlinger

1864.dk
Hjemmesiden drives af Historie Center Dybbøl Banke. Den var i 2014 rigtigt aktiv med “nyheder” om krigen. De har en del primærkilder liggende bl.a. militære rapporter og en masse øjenvidne skildringer. De er renskrevet så de er til at læse.
De kan findes her: http://1864.dk/arkivet/?projekt_id=4850

Danmarkshistorien.dk
Side som Aarhus Universitet står bag. De har masser af gode redegørelser om alle dele af danmarkshistorien. Og de har selvfølgeligt også om 1864. Ud over selve beskrivelserne af hvad der skete, har de også en samling af primære kilder. Og så tager de også et kik på nogle af myterne omkring krigen. f.eks om det preussiske bagladegevær var grunden til at danmark tabte.
Find deres side om 1864 her: http://danmarkshistorien.dk/1864/krigen-i-1864/

Lundby Samlingen
Det lille museum har også nogle primære kilder liggende på deres hjemmeside.
De kan findes her: https://lundbymuseum.wordpress.com/kildesamling/

Statens arkiver
Statens arkiver har digitaliseret en masse af hærens dokumenter fra krigen. Bl.a. en masse af de rapporter som officerene skrev efter de forskellige kampe. En del af materialet er på et tidspunkt blevet ren skrevet på skrivemaskine hvilket gør det til at læse, men meget af der findes dog kun i skanninger af de originale håndskrevet dokumenter. Et fantastisk men meget råt kildemateriale.
http://kildepakker.sa.dk/kildepakker/kildepakker/1864-2/arkivalier-om-1864/

Det Kongelige bibliotek
Samling af billeder og tegninger fra krigen.
http://www.kb.dk/images/billed/2010/okt/billeder/subject4228/da/?&page=1

Leave a Reply