Kilder til 3 års krigen

INFANTERI REGLEMENTET FRA xxxx

 • 1821 – “Exerceerreglement for Det Kongelige Danske Infanterie” [PDF]
 • 1828 – “Udtog af Reglementet af 18. December 1819 betreffende Infanteristens Bepakning i marschfærdig Stand paa Krigsfod” [PDF]
 • 1842 – Exerceerreglement for Det Kongelige Danske Infanterie [MANGLER JEG]
 • 1844 – “Modifikationer og Forandringer til 1842 reglementet” [PDF]

ANDRE AF HÆRENS UDGIVELSER FØR KRIGEN

HÆRENS EGEN EFTERBEHANDLING

Bøger m.m. som Generalstaben udgav efter krigen.
Den Dansk-tydske krig i Aarene 1848-50 er den officielle redegørelse for krigen. Den er i alt på 12 bind fordelt på 3 dele. De udkom i årene 1873-78.
Har fundet 5 bindene online. (takket være amerikanske biblioteker der ar uforklarlige grunde ligger inde med dem)

 • 1st Del. Krigen i 1848. Første Afsnit
  Fra det slesvig – holstenske Oprors Udbrud til Preussernes Optræden paa Kamppladsen.
  24.marts – 12. april. 1848 [PDF]
 • 1st Del. Krigen i 1848. Andet Afsnit
  Fra Preussernes Optræden paa Kamppladsen til Vaabenstilstanden i Malmø.
  13 april – 1. september. 1848 [PDF]
 • 2den Del. Krigen i 1849, Første Afsnit,
  2. septemer 1848 – 2.April 1849
 • 2den Del. Krigen i 1849, Andet Afsnit,
  Fra Fjendlighedernes Begyndelse til Vaabenstilstanden i Berlin.
  3.april 1849 – 17.juli 1849
  Første Afdeling, 
  3.april 1849 – 7.maj 1849
  Anden Afdeling, 8. Maj – 6. juli 1849  [PDF]
  Tredie afdeling, 7.juli –
 • 3die Del. Krigen i 1850, Første Afsnit.
  ???
  ???
 • 3die Del. Krigen i 1850, Andet Afsnit. Fra Fjendlighedernes Begyndelse til Krigens Ophør.
  Første afdeling ???
  Anden Afdeling 
   26.juli 1850 – 13. september 1850 [Archive.org]
  Tredie afdeling 14.september 1850 – Februar 1851 [Archive.org]

ERINDRINGER

Erindringer skrevet af veteranerne…

 • 1849 – “Den Slesvigske Krig i 1848” [Google books]
  Dinesen, Adolph Vilhelm
 • 1849 – “Skildringer fra den Slesvigske Krig, uddrag af en Dagbog ved Fr. Hammerich.” [Google Books]
  Hammerrich, Peter frederik Adolph

Bøger

Diverse bøger om krigen.

 • 1851 – “Den Slesvigske Krig i Aarene 1848-49-50. En Almeenfattelig fremstilling af Danmarks Kamp med Tydskland” (…) [Google Books]
  Rasmussen, M.

Artikler

 • Isted 1850: Når sammenbrud i planer og føring leder til kaos ” af Rune Holmeå Iversen [PDF]
 • Potter, pander og fælles Tallerkener, I krig i Danmark 1740 – 1864!
  Artikel af Jørgen Koefoe Larsen om de danske 6 og 10 mands feltkogekedler.
  En artikel jeg har bidraget lidt til.[PDF]
 • “Den gamle samling af feltflasker på Tøjhuset –
  ”Københavns Arsenals prøvesamling”
  Artikel af Jørgen Koefoe Larsen om feltflasker. [PDF]