Blankvåben tilladelse – 2023 edition

Tilbage i starten af 2021 skrev jeg om politiets nye system for håndtering af våbentilladelser.

Nu har de så igen ændret på deres administration af “tilladelse til at erhverve, besidde, bære og anvende blankvåben”, og derfor er det tid til en opdatering.

Da jeg for to år siden søgte om nye tilladelser, skulle man søge en tilladelse pr. blankvåben, når man ville have lov at bære og anvende dem.

Dvs jeg har en håndfuld tilladelser til at erhverve, besidde, bære og anvende. + samlertilladelse.

Den helt store ændring er at “Tilladelsen er ikke antalsmæssigt begrænset, og omfatter alene skarpe og spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm.“

Så der er ikke længere alt det bøvl med at vælge om ens våben var en sabel eller et sværd og registrere klingelængde osv. Og at ansøge pr. blankvåben.

Og det gamle skema med kaliber og model er droppet og erstattet med en ny tekst.

Så det er jo en rigtigt god nyhed.

Der er dog også lidt nye udfordringer.

Adresse:
På den nye står: 
“Våbnene skal opbevares på adressen: [min nuværende adresse]”

På den gamle står der:
“Opbevaringsadressen skal anmeldes, hvis den er en anden end folkeregisteradressen.
[min daværende adresse]”

Og i det medfølgende brev stod der:
“Våbentilladelsen er gældende på den adresse, hvor De er tilmeldt folkeregisteret, såfremt De ikke har anmeldt en anden opbevarings adresse ved ansøgningens indgivelse.”

Så betyder det at man skal søge ny tilladelse hvis man flytter? Godt spørgsmål.

Forening:
På den gamle tilladelse stod forening anført, men det var ikke eksplicit om jeg kunne medbringe blankvåben i et arrangement med auxiliarkorpset, når der nu stod Blue and gray på min tilladelse.

Det er nu blevet eksplicit, at det kan man ikke.
“Du må alene bære og anvende blankvåben i forbindelse med reenactment i Blue & Gray American Civil War Reenactors of Denmark.“

Så hvis man er aktiv i to foreninger, så skal det søges to tilladelser.

Aktivitet/formål:
Den ny foreskriver under reglerne på side 2:
“Tilladelsen omfatter kun den anvendelse, der er oplyst ovenfor”

Og det er som nævnt herover eksplicit til reenactment og kun dette.

Mine gamle tilladelser er til “historieformidling og reenactment”

Betyder det at jeg ikke længere kan medbringe mine blankvåben når jeg tager ud og laver formidling (dvs holder foredrag) på f.eks plejehjem?

Endnu et godt spørgsmål.

De har i øvrigt fået fjernet den gamle regel om, at man tilbagesende tilladelse ved fornyelse. Da det jo ikke giver mening når den modtages digitalt.
Men de har stadigt reglerne for at de skal kontaktes ved bortkomst af tilladelse.
(noget jeg for to år siden fik afvide at det skal man ikke)

Jeg har selvfølgelig skrevet til dem for at få svar på de spørgsmål.

Så mon ikke der kommer en opfølgning, når jeg har fået svar.

Men alt i alt gode nyheder.

Sidevåben M/1854 – med skumklinge

Da jeg i sommers var på historiecenteret og lave formidling var der et par gæster som nævnte at de havde skæftet til et gravkors. Det havde en bedstefar vist brugt som brevvægt. De spurgte om jeg ville have det og det sagde jeg selvfølgeligt ja tak til.

Før jul modtog jeg en pakke fra et det tjekkiske firma Fake Steel.
De producere rollespilsvåben, som er ret lækre (og vægtet så de har en fantastisk ballance) og som alle er baseret på originale genstande.

De flestre af deres modeller er selvfølgeligt middelalder våben, men de har også produceret det vi i Danmark kalder for M1854 gardersabel og den britiske 1796 light cavalry saber. (med krum klinge)

Som det kan ses på billedet her under så sælger de også “løse” klinger.

Planen var at korte skumklingen ned til rette længde og så finde en måde at sætter den i skæftet.

Det vil gøre det muligt at bruge dem imod prøjserne når de forsøger at storme skansen… og på den afstand som publikum er, så er det tvivlsomt om det kan ses at et er en skumklinge.

Og det fik jeg så gjort i midt januar og det gik helt efter planen.
Efter jeg fik kortet klingen ned, så var det bare at fører kernen ind i skæftet og så spænde det sammen med en skrue igennem det hul der allerede var i enden af skæftet.

Den firkantet kernen er lidt mindre end et firkantet hul i toppen af skæftet, men ved at spænde tingene sammen ret hård, så sidder det hele i spænd ved at skuffet jo giver sig lidt.

Det færdige resultat. Så mangler jeg blot at lave en skede der passer til skumklingen…

2022 – Året der gik

I januar flyttede vi fra Aalborg til Brøndby pga. min hustrus nye arbejde.

Jeg har aldrig haft noget ønsker om at flytte til stor København, men der er uden tvivl om at der er fordele ved at bo her. F.eks. har jeg en håndfuld gange deltaget i krigsmuseets “Fad og Foredrag

Historiske Dage

I marts deltog jeg i Historiske Dage. Det var hyggeligt som altid. Og rart at jeg bare kunne tage hjem og sove.

Krigshistorisk festival

I juni var jeg til Krigshistorisk festival. Det var som altid er rigtigt godt arrangement. Jeg var småsyg, så jeg endte med at overnatte hjemme.
Vi var ikke så mange, så i stedet for at lave et “slag” så samlede vi begge siders infanteri og gennemførte en serie af manøvrer og noget skydning imens der var en fortæller som forklarede hvad vi fortog os. Her efter lavede kavaleriet noget formidling og en af kanonerne saluterede. Det fungerede ret godt i min optik.

1864 dage

To uger senere var jeg så en tur i Sønderborg til 1864 dage.
Efter to år med aflysninger af Kampen om Als, havde historiecenteret valg at droppe den gamle model med lejr og kampshows over på Als og overgang om natten. I stedet var arrangementet ved historiecenteret.

Jeg fik som sædvanligt gjort brug af mine færdigheder i at overgive mig eller løbe væk.

Vi var ikke ret mange, men det er jo en generel udfordring at de to års covid19 pause har fået mange folk til at stoppe med deres hobbyer. F.eks. var vi kun 4 personer fra auxiliarkorpset/acw miljøet. Når vi har været flest har vi været 16.
Og hos Jyske landsoldater var situationen ikke meget bedre.

De havde lavet en ok plan for slagene, hvor prøjserne stormede skansen. Som gammel ingeniørsoldat kan jeg kun sætte pris på at de prøjsiske pionerers deltagelse spillede en central rolle.

Der er klare muligheder for forbedring (specielt når vi snakker kommunikation og planlægning og ledelse i felten), men jeg tror arrangementet over tid kan blive rigtigt godt. Og kampen om Als tog også nogle får at finde sin rette formel.

Tilbageholdt af politiet

I starten af juli tog jeg igen en tur til Historiecenteret for at lave formidling.

Det var nogle hyggelige dage og jeg blev bla. tilbud skæftet til et sidevåben M/1854, som jeg vil komme tilbage til senere.

Da jeg skulle hjem valgte jeg at tage den lidt langsommere rute via Høje Taastrup, for at undgå at komme ind omkring København H mit gevær, da dette var ca. en uge efter skyderiet i Fields. Men lige lidt hjalp det. Nogen i S-toget regnede ud at det var et gevær jeg havde med, blev bange og ringede til politiet.
Så på Glostrup station rykkede politiets Romeo patrulje ind i toget. Forrest en betjent med et skjold, så en med en “M95” og så nr. 3 med en pistol.

De to første gik forbi mig, men nr. 3 fik øje på posen med mit gevær. (stod i hjørnet imellem døren og glasvæggen ind imod en kupe) og spurgte “det er en fiskestag det der, er det ikke?” hvortil jeg roligt svarede at det var det ikke og at det var et originalt forladegevær. Så jeg blev lagt i håndjern og tilbageholdt og ført ud af toget og ned i den sekundære tunnel under stationen.

Det tog politiet lidt tid at få bekræftet at originale forladere fra før 1870 ikke kræver tilladelse, men så slap de mig også fri igen. Andet havde jo også været ganske grotesk, da jeg fuldt lovligt transporterede mit antikke gevær på en forsvarlig måde.
Indsatsleder havde et par forslag til hvordan jeg kunne undgå dette i fremtiden. F.eks at informere det lokale politi før jeg transportere mig gevær.
Mit svar var noget i stil med: “Hvad så når jeg rejser på tværs af landet?”
Det havde han ikke rigtigt nogen svar til.
Med lidt hjælp fra Bifrost kom der denne artikel ud af det.

Det er godt at få sat lidt fokus på emnet. Folk skal have lov at have deres lovlige hobbyer uden at skulle frygte at politiet bliver tilkaldt.

Det har dog gjort at jeg siden da har undgået at transportere mit gevær med offentlig transport for jeg gider ikke denne oplevelse en gang til.

Statist i historisk film

En ugens tid senere var jeg statist i en film sat omkring 1830 i en fiktiv tysk stat.
Der var blot tale om en enkelt scene hvor jeg står i baggrunden så jeg vil blive overrasket hvis man overhovedet kan se mig. Men det var sjovt at prøve.
Jeg har planer om at skrive lidt om oplevelsen, men det må vente indtil filmen udkommer pga. tavshedspligt.
Filmen kommer forhåbentligt en gang til efteråret, men intet er sikkert.

ACW weekend

I slutningen af august havde vi vores årlige event i Hedeland. Vi var ikke ret mange, men hos infanteriet var vi i store træk enige om hvordan vi gjorde tingene og vi havde en hyggelig weekend. Vi slap med byger, hvilket var ret heldig taget i betragtning at der inde i Roskilde var 2x skybrud.

Efterårs manøvre

I september deltog jeg i rollespillet “Efterårsmanøvre” som kan beskrives som “krigslive light”. Jeg havde funktion af stabschef og primært sørgede for at få hæren hent il hvor den skulle træne og så ellers få opdelt styrken i to og fik gennemfør nogle gode kampe. Mit indtryk er at folk havde en god oplevelse.
Det havde jeg helt bestemt.

Kartellets fødselsdag

Sidste søndag i oktober holdte Kastellet sin 358 års fødselsdag.

Der var masser af musik, alle museerne var åbne og så saluterede folk fra mit hjemmeværnskompagni med kastellets kanoner. Og sidst men ikke mindst blev der laver kampshow om 3 års krigen.

Jeg var ved at skyde tomt, så tog mig en lur…

Aktiv i Hjemmeværnet igen

Som omtalt før så er jeg blevet aktiv i hjemmeværnet igen. I starten af december var jeg på skydebanen. Selv om det er 14 år siden jeg sidst har skudt med en M95, så bestod jeg min K7, i første skydning. Det er faktisk ok.

Sidevåben af skum og bøger

Her i december har jeg fået en skumklinge hjem til det skæfte til et sidevåben M/1854 jeg har… der kommer et indlæg om det når jeg har fået lavet det færdigt.

Og så fik jeg i går nogle prøvetryk af et par bøger hjem. Regner med at skrive lidt om dem i løbet af januar. (enden her eller på kvartermesteren.dk)

Hjemmefronten

Privat går tingene ok. Sigrid er i en god børnehave, men hun er i gang med at blive udredt for autisme. I modsætning til hvad man ofte læser i pressen, så har vi ikke mærket noget til lange ventetider, tvært imod så har jeg kun godt at sige om Brøndby kommune (børnehave, og PPR) og vores kontakt med psykiatrien i regionen har også indtil videre kun været en god oplevelse.

Astrid havde et hårdt halv år på arbejde, men blev så flyttet til et nyt team og er nu glad for sit arbejde.

Fra februar til august arbejdede jeg som ufaglært på det demetafsnittet på det lokale plejehjem. Det var jeg rigtigt rigtigt glad for. Siden da har jeg været i gang med hoved forløbet som SSH elev. Jeg er pt. i praktik på et andet plejehjem hvor jeg er færdig her midt Januar og skal tilbage på skolen i 2 måneder.

2022 – Samlet set

Et år hvor jeg har deltaget i en del arrangementer, fik gang i kvartermesteren igen. (kig på kvartermesteren.dk for mere info), fik “udgivet” bøger, blev aktiv i hjv igen og meget mere.

Og så fik jeg afsluttet året med en rigtigt kedelig jul… hvor jeg var alene hjemme fordi jeg (endeligt) fik COVI19.
Nok er vi som samfund heldigvis nået et punkt hvor vi er fri for ned lukninger og aflyste arrangementer… men helt væk ar COVI19 altså ikke.

2023 tegner ok, med en del arrangementer med ACW, 1864 dage, krigslive, 1700tals rollespil og m.m.
AKOS i hjv lyder også spændende og så skal Astrid ind og springe soldat til august…