1816 til 1851

Tiden op til og med Første Slesvigske krig.

Denne periode er på ingen måde mit fokus, men jeg har nogle enkelt reglementer m.m. som høre til i denne periode. Så de vil blive lagt online på et tidspunkt.

Bøger

  • “Felttogene i Vores Første Frihedsaar”
    – Fortalt af Oberstlieutenant Frist Holst og Kaptajn Axel Larsen
    – Ernst Bojesens Kunstforlag. 1888
    En ret grundig men også lettere partisk gennemgang af 3års krigen.

Hjemmesider og museer

Fredericia

Fæstningsbyen fik den helt store rolle under 3-års krigen, hvor den blev den belejret af de Slesvig-holstenske oprørere og den 6. juli 1849 vandt den danske hær en stor sejr der.

Læs mere om museet og deres aktiviteter her: http://www.fredericiahistorie.dk/

Leave a Reply