Flere kilder på googlebooks.

Som omtalt i går søgte jeg lidt på Googlebooks og konstaterede at New York Public Library har en bunke bøger fra Generalstaben.
I samme forbindelse fandt jeg også en del andre interessante bøger.

3 års krigen.
Den Dansk-tydske krig i Aarene 1848-50 er den officielle redegørelse for krigen. Den er i alt på 12 bind fordelt på 3 dele. De udkom i årene 1873-78.
5 af de bind har de i New York.

Og så fandt jeg også erindringer skrevet af bla. A.W.Dinesen (far til den Dinesen vi kender fra 1864) og Fr. Hammerich. Begge udgivet i 1849, så de er kun omkring det første år.

Links kan findes på siden Kilder til 3 års krigen.

1864
Her fandt jeg også lidt flere bøger. Bla. bind 3 af generalstabs værket. (takket være en tysk samling) Det bind dækker perioden 19.april-19.november. Så bla. kampen om Als.

Nogle erindringer og en artilleriofficers bemærkninger til artilleriets brug unde krigen. Og ja, de statistiske meddelelser bind 1.

Og sidste men ikke mindst fandt jeg bind 1 af  “Statistiske meddelelser angaaende den danske krigsmagt”
Det er en bog med en masse statistik omkring krigen i 1864.
F.eks. tabstal, hvor mange soldater vært regiment havde under våben på forskellige datoer, antal syge og meget mere.

Jeg har tideligere forsøgt at finde det, uden held og det var den jeg i første omgang søgte efter.

Der er også tilføjet links til den relevante side.