Flere kilder på googlebooks.

Som omtalt i går søgte jeg lidt på Googlebooks og konstaterede at New York Public Library har en bunke bøger fra Generalstaben.
I samme forbindelse fandt jeg også en del andre interessante bøger.

3 års krigen.
Den Dansk-tydske krig i Aarene 1848-50 er den officielle redegørelse for krigen. Den er i alt på 12 bind fordelt på 3 dele. De udkom i årene 1873-78.
5 af de bind har de i New York.

Og så fandt jeg også erindringer skrevet af bla. A.W.Dinesen (far til den Dinesen vi kender fra 1864) og Fr. Hammerich. Begge udgivet i 1849, så de er kun omkring det første år.

Links kan findes på siden Kilder til 3 års krigen.

1864
Her fandt jeg også lidt flere bøger. Bla. bind 3 af generalstabs værket. (takket være en tysk samling) Det bind dækker perioden 19.april-19.november. Så bla. kampen om Als.

Nogle erindringer og en artilleriofficers bemærkninger til artilleriets brug unde krigen. Og ja, de statistiske meddelelser bind 1.

Og sidste men ikke mindst fandt jeg bind 1 af  “Statistiske meddelelser angaaende den danske krigsmagt”
Det er en bog med en masse statistik omkring krigen i 1864.
F.eks. tabstal, hvor mange soldater vært regiment havde under våben på forskellige datoer, antal syge og meget mere.

Jeg har tideligere forsøgt at finde det, uden held og det var den jeg i første omgang søgte efter.

Der er også tilføjet links til den relevante side.

 

 

 

“Meddelelser fra Krigsarkiverne”

Sad lige og søgte lidt i Google Books og jeg konstaterede at New York Public Library ligger inde med en række bøger udgivet af Generalstaben i slutningen af 1800tallet. Og de bøger er blevet skannet.
Links kan findes [HER]

“Meddelelser fra Krigsarkiverne” er titlen på et 9-binds værk der blev udgivet i 1883-1902 af Generalstaben.
Det er en kildesamling med skriftlige kilder fra krigsarkiverne og dækker perioden fra 1794 og frem til 1815.
New York Public Library har bind 1-4 og 7.

Her følger lige et eksempel på en tilfældig kilde jeg fandt i bind 7.
—————————

Fra Generalmajor Schulenburg til Kongen.
Wandsbeck, den 3dje Juni 1813.

Ved min Ankomst hertil har jeg fundet, at saa vel Officererne som Mandskabet ved Armedivisionen ere udsatte for trykkende Mangel
paa alt saa vel til Beklædning som til Bespisning, og at Officererne i
Ordets egentligste Forstand meget ofte sulte, fordi de ikke faa Naturalforplejning eller Bespisning af Værterne som Soldaterne.

Læs videre ““Meddelelser fra Krigsarkiverne””