Eksercits – Når der gives ahistoriske ordre…

Og her kommer det sidste indlæg jeg skrev tilbage i oktober 2014.
Så nu bliver jeg nød til at skrive nye tekster…

Her er igen tale om et kritisk syn på hvordan tingene blev gjort ibland danske og svenske acw reenactment grupper på det tidspunkt.
Denne gang kiggede jeg dog også på de ordre der gives og hvordan de nogle gange afviger fra hvad der står i reglementerne.

Igen er den primære pointe. Vi skal undgå “sådan plejer vi at gøre” og holde os til kilderne… med mindre der er gode moderne argumenter imod. f.eks sikkerhed.

Læs den for eksempler på hvordan tingene kan blive ahistoriske, hvis man ikke studere kilderne selv… og hvordan man slet ikke skal lytte til hvad de gør på film…

Og ja, det er blevet bedre hos de danske enheder.

Læs videre “Eksercits – Når der gives ahistoriske ordre…”

Youtube – Britishmuzzleloaders – The P53 Enfield-Rifle Musket: The Manual Exercise

En af de andre Youtube kanaler jeg følger er britishmuzzleloaders.
Han beskriver selv sin kanal på følgende måde:

This is an Historical Shooting Channel that features British and Empire Military Arms from the Victorian era (plus or minus, that is). The Baker Rifle, the Enfield, the Snider, the Martini Henry, the Lee-Metford and Lee Enfield. Eventually there will be the a Brown Bess too.

Although the Channel was stared with a focus on the Enfield Rifle-Musket (hence the name), it has grown in scope and I hope that it might be your source for all aspects of using and shooting these fine old firearms in a military context.

Han har to typer af film. Den ene involvere forskellige typer af skydning med britiske militære våben, ofte i uniform og med oppakning.

I den anden type gennemgår han forskellige eksercitsreglementer i en meget stor detalje grad.
Her udner er hans gennemgang af “The Manual Exercise” for P1853 Enfield.


Eksercits – Våbenhåndtering ved ladning af percusionsmusket

primeDette er et indlæg jeg skrev på kvartermesteren.dk tilbage i september 2014. Det er et kritisk syn på hvordan våbenhåndteringen var hos danske og svenske ACW reenactere på det tidspunkt.

Af konkrete problemer kan nævnes:

  • Folk der vender musketten forkert ved selve ladningen. (ladestok væk fra dem selv, når den skal vende ind imod dem selv)
  • Piller den brugte fænghætte af på det forkerte tidspunkt.
  • Generelt ikke har styr på hvor deres våben peger hen af når de skal påsætte den nye fænghætte.

Noget af det er hvad jeg vil kalde for et historisk problem, da det er forkert, men ikke farligt. Andet af det er direkte en sikkerheds risiko for folk omkring dem.

Siden da har jeg som 1st sergeant i 15th Wisconsin gjort hvad jeg kunne for at rette op på de punkter jeg fremhæver. Noget er blevet bedre iblandt vores folk, men hos svenskerne er der intet sket.(men der er så heller ikke nogen der forsøger at ændre noget)

Indlægget er et god eksempler på hvordan der i et miljø, kan opstå en holdning om “sådan plejer vi at gøre” også selv om det er forkert og på hvordan det kan være ret svært at ændre på dette.

Der er to vigtige lektioner her:

  1. At man aldrig skal bruge “sådan plejer vi at gøre” som begrundelse for noget. Udgangspunktet bør altid være vores primære kilder.
  2. At man død og pine skal få styr på den korrekte måde fra start og sørger for at folk lære den fra dag et. For det er meget svære at omlære noget man har lært end blot at lære noget nyt.

Læs videre “Eksercits – Våbenhåndtering ved ladning af percusionsmusket”