Nyt system for ansøgning af tilladelse til blankvåben

Den 1.Februar 2021 tog politiet et nyt online system i brug, til at håndtere ansøgninger om tilladelser til bl.a. blankvåben. Dvs ca. 2 uger efter at jeg sidst skulle forny min tilladelse. Denne tekst er om min erfaring med det nye system. De problemer der stadigt er og lidt forslag til ændringer.

Først lige lidt historik.

For over 10 år siden da jeg i sin tid startede med at lave levendegørelse af den amerikanske borgerkrig, gik jeg ind på våbenkontoret på Politigården her i Aalborg og snakked med dem. Jeg gjorde det klart at jeg skulle bruge tilladelse til bajonet og sabel. Og jeg fik én tilladelse som i følge dem var til alle typer af blankvåben… uden antal.

Og det er så den tilladelse der er blevet fornyet lige siden.
Nu er proceduren så på et tidspunkt blevet ændret til at man skal have én tilladelse pr våben. Og så blev jeg jo nød til at få ansøgt til både hvad jeg har og har planer om at anskaffe i fremtiden.

Min gamle “bære” tilladelse var ved at udløbe så for et par uger siden satte jeg mig ved PCen for at forny den.
Men jeg kunne ikke få lov at forny en erhverve, besidde, bære og anvendte tilladelse… kun en samler. (for 5 år siden havde en fra våbenkontoret også fat i mig pga. af dette problem.)
Så jeg ansøgte om en ny tilladelse til alle de våben jeg håber at have om et par år.(for det kunne det gamle system godt)

I går blev jeg så ringet op af en ansat på våbenkontoret. Hun kunne se at jeg havde ansøgt om en ny tilladelse i stedet for at forny den gamle. Jeg forklarede problemet.
Hun kunne også se at jeg havde omtalt mere end et våben i min ansøgning. Men systemet havde åbenbart kun gemt de første få linjer… og ikke alt hvad der stod i tekstboksen. Så vi aftale at hun gav mig tilladelse til de to våben hun kunne se omtalt og så gik jeg ind og ansøgte om resten i det nye system.

Så det er godt der er taget et nyt system i brug.

Den fysiske våbentilladelse

Kort efter vores samtale fik jeg en sms om at politiet havde send mig en ny besked i min eboks. Det var de to tilladelser. Som man så kan have på sin telefon eller printe.
De er visuelt som den jeg har der er 5 år gammel og den har en række problemer.
F.eks står der at “tilladelsen skal tilbagesendes til politiet ved fornyelse, eller hvis tilladelsen ikke benyttes.”
Som den lovlydige borger jeg er, ringede jeg til våbenkontoret og spurgte om det nu kunne passe. For det giver jo ikke mening, specielt ikke når min nye tilladelse er kommet i min eboks… der er det jo ikke en teknisk mulighed.

Og det skulle jeg som forventet ikke gøre.

Jeg skal også kontakte politiet hvis tilladelsen bliver væk. Giver igen ikke mening. Der er krav om at man har billedId på sig, så andre kan ikke misbruge den. Og bliver den væk, kan jeg jo blot printe en ny,.

Principielt er det i min optik grotesk at jeg som borger skal vurdere hvilket regler og henstillinger fra politiet jeg skal følge og at jeg bare skal ignorer andre.

Et andet problem er at tilladelsen har en fire bokse til oplysninger om våbnet.

Min gamle tilladelse til bajonet…

Skemaet er tydeligt lavet til skydevåben. Og giver ikke meget mening til blankvåben. Specielt ikke når en af de ting det gamle system bad om var klingens længde… noget der ikke fremgår at tilladelsen.

Det nye system

Det er en klar forbedring som bruger. Man skal ikke længere printe en samtykkeerklæring. Alt kan gøres med nemid. Det er nu dejligt let at ansøge om tilladelse til flere våben på en gang. Og de er tydeligt beviste om at fritidsinteresse som “rollespil” og middelaldermarkeder bruger blankvåben.

Men der er stadigt en klar mangel på sammenhæng imellem politiets behov, hvad vi skal udfylde og hvad der kommer til at stå på tilladelsen.

Pt. skal man vælge type. Her kan man bla. vælge sværd og sabel.
Hvorfor er det relevant for politiet at vide om noget er et sværd eller en sabel?

Hvilket kriterier bruger man for at afgøre om noget er et sværd eller en sabel? Moderne samleres definitioner? Den hær det producerede det?

Hvad er et sidevåben M/1854? Jeg vil kalde det et sværd, så det var det jeg valgte, men Er det britiske heavy cavalry sword et sværd eller en sabel?

Er det en fugl? Et fly? en sabel? eller et sværd?

Hvad med en Hirschfænger, kårde eller pallask med en lige klinge men god beskyttelse af hånden?

Jeg ved det ikke…

Ud over type skal man indtaste længden på bladet.

Og så kan man vælge om det skal bruges til:

  • Sport,
  • fritidsaktivitet (f.eks rollespil eller middelalder marked)
  • eller andet (f.eks loge eller for militært personale som vil bære det uden for tjenesten)

Igen, hvorfor er det vigtigt for myndighederne at vide? Og hvordan adskiller man sport fra fritidsaktivitet?
Og taget i betragtning at de “våben” de bruger til f.eks vikingekamp jo er lavet til at slå andre med, så er de hverken skarpe eller spidse og derfor ikke våben der kræver tilladelse. Så er det en underlig opdeling.

Næste problem er at når man så tager det man indtaster og ser på hvad der kommer på tilladelsen så er der ikke nogen sammenhæng.

Jeg har lige ansøgt om tilladelser til 3 sabler. De er 3 forskellige længer.
Men da længde ikke fremgår af selve tilladelsen, vil jeg modtage 3 tilladelser der alle vil være til “Blankvåben/sabel” og der vil ikke være andre oplysninger.
Men i systemet vil de vær især være tilknyttet et en sabel af en bestemt længde.

Så hvordan skal jeg holde styr på hvilket der høre til hvilket våben? Eller bliver jeg bare nød til at tage alle 3 med?
Hvordan kan en betjent der vil kontrollere mine papirer?

Opsummering

Politiet er ærlige om at systemet ikke er færdigt, så jeg har sendt mit feedback til dem i en mail. Så må vi se om de lytter til det.
På sigt vil systemet blive udvidet til også at kunne håndtere tilladelse til skydevåben man har via skytteforeninger.

Selv med de problemer jeg har omtalt, så er det nye system så meget bedre end det gamle. Og kan de få rettet det lidt til og lavet en ny version af den fysiske tilladelse, så kan det blive rigtigt godt.

Som lovlydige borgere vil vi jo gerne at det er så let som muligt at overholde dansk lov og de regler som politiet opstiller… så vi kan fokusere på vores fritidsaktiviteter.

Leave a Reply