Person – Johann Ewald (1744-1813)

Dette indlæg er om en af de vigtige personer i dansk militær historie. En person som man bør kende, hvis man vil studere den danske her i 1800tallet.

Johann Ewald udgav i sin levetid en række bøger omkring brugen af jægere og let infanteri. Igennem disse og sine flittige fordrag hos hærens befalingsmænd, sikrede han at hæren var rigtigt godt med, når det gælder kamp i spredt orden.

Han forsøgte, uden held, at få indført at alle soldater skulde trænes til dette. Efter hans død gik denne udvikling i stå hos linjeinfanteriet, men hans indflydelse kan dog ses hos jægerkorpsene og de lette infanteribataljoner der blev oprettet under 3 års krigen.

————————————–

Johann von Ewald blev født den 20.marts 1744 i Hesse-Kassel.
Forældrene, som var af borgerstand, døde da han var ret ung, og han blev opfostret af sin bedstemor.
Som 16årige meldte han sig til hæren og da 7 års krigen var i fuld gang, kom han hurtigt i kamp. Han udmærkede sig og i 1766 blev han forfremmet til sekundløjtnant.
Fire år senere blev han næsten dræbt i en duel imod en ven og det kostede ham sit venstre øje.
I 1774 udgav han sin første bog “Gedanken eines hessischen Officiers über das, was man bey Führung eines Detaschements im Felde zu thun hat” og samme år blev han forfremmet til kaptajn.

Den amerikanske uafhængighedskrig

I 1775 indgik Fyrste Frederick II af Hesse-Kassel en aftale med England om at udleje tropper til englændernes krig imod det amerikanske oprører.
I oktober 1776 ankom han til New York i de næste 8 år ledte han et kompagni af jægere med stor dygtighed.
I 1784 vendte han tilbage til Europa og udgav året efter sit værk “Abhandlung über den kleinen Krieg” baseret på det han havde lært i nordamerika.

I dansk tjeneste

I datidens hære var var det normen, at officerskorpset i stor grad bestod af adelige og Ewald oplevede at mindre erfarne adelsmænd blev forfremmet før ham.
I august 1788 rejste han til Danmark og blev udnævnt Oberstløjtnant i den danske hær, med ordre til at opbygge et jægerkorps i Slesvig.
I de følgende år blev han Adlet, forfremmet op ad rangstien og blev generalmajor i 1802.
Under Napoleonskrigene ledte han danske styrker og deltog bla. i kampende ved (Svenske) Stralsund i 1809.
I maj 1813 gik han på pension og døde allerede den 26. juni.

Den engelske wikipedia side om ham er ret god og overstående er blot en opsummering af hvad den fortæller. Så tag og læs den.
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Ewald

Bøger

Igennem sin levetid skrev han militære håndbøger, de første på tysk og senere på dansk.
De danske reglementer for jægere har ikke noget forfatternavn, men mon ikke han har stået bag dem? Dem kan man finde her.

  • 1785 –“Abhandlung über den kleinen Krieg”
    Den blev i 1811 oversat til svensk, hvilket viser at han ikke var ukendt ude i europa. En engelsk oversættelse blev udgivet i 1991 “Treatise on partisan warfare” som kan skaffes via bibliotekerne.
  • 1802 – “afhandling om de lette troppers tjeneste” som udkom i 1802.[PDF]
  • 1808 – “Om det lette infanteri” [PDF]
  • 1811  – “Samtaler mellem en Husar-Korporal, en Jæger og en let Infanterist om den lette Soldats Pligter og Tjenest” [PDF]
    Den er skrevet som en samtale imellem de 3 soldater, hvor de diskutere deres arbejde.

Ud over de bøger som han udgav for den danske hær, så er hans dagbog fra den amerikanske uafhængighedskrig også blevet udgivet.
Den er bestemt værd at studere.
Den kan finde her:
https://archive.org/details/EwaldsDIARYOFTHEAMERICANWAR

Her tænker du på “Person – Johann Ewald (1744-1813)”

Leave a Reply